Cash Management Security AS 
Alt på et sted 
Hjem      Regnskap
Regnskap
 
Regnskapsføring er et komplisert fagområde for uinnvidde og bør utøves av fagfolk. Et autorisert regnskapsbyrå kjenner alle nødvendige rutiner for regnskapsføring, lønnskjøring, rapporter osv.
Hvis du er regnskapskyndig selv, vil du som driver en liten eller mellomstor bedrift, finne ut at et regnskapsbyrå kan spare deg for mye arbeid og gi deg verdifull tid til å utøve ditt håndverk eller selge dine tjenester.
Et regnskapsbyrå har god innsikt i hvordan et firma blir drevet, og er derfor en verdifull samarbeidspartner. Ofte kan dette være rimeligere enn å ansette en medarbeider.

CMS AS har godkjente og dyktige regnskapsførere kombinert med meget gode dataprogrammer.

Ved å overlate Deres regnskaper til oss, vil De oppnå besparelser i tid, penger og økt lønnsomhet. Vi besørger levering av bilag og rapporter til Dem.
Bokføring, årsoppgjør, budsjettering, økonomisk styring, fakturering, utbetalinger/ remittering, merverdioppgaver, lønnsberegninger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Prissetting på denne tjenesten avhenger av bilagsmengde og type regnskap.

Dersom De ønsker å drøfte et samarbeide med oss, ta gjerne kontakt på e-post regnskap@cmsnorge.comeller telefon 3225 0670 for ett uforpliktende møte, det kan lønne seg.