CMS

FAKTURAADMINISTRASJON

Innfordring av faktura

Vurder å la oss gjøre hele jobben. Sende faktura, følge opp med purringer og eventuell inkasso. Du vil alltid ha kontroll.

Mange bedrifter og foreninger er ikke effektive nok med det viktigste av alle oppgaver, nemlig å få inn sine fordringer, så hurtig som mulig. Fakturering med påfølgende purringer er en tidkrevende og vanskelig jobb for mange, CMS har tatt konsekvensen av dette og kan bl.a. tilby Dem følgende:

 • Sender faktura på grunnlag av nota, ordre, regning eller kontrakter.
 • Faste oppdrag med utsending av OCR-giroer.
 • Faste oppdrag med Avtalegiro.
 • Fakturering av større ordre med ordre linjer.
 • Alle fordringer blir fakturert direkte inn på oppdragsgivers konto.
 • All betalingsinformasjon blir hentet elektronisk og bokført i vårt system.
 • Rapportering, lister og reskontrooversikter sendes til oppdragsgiver etter avtale.
 • Oversendelse av oppdrag til CMS kan skje elektronisk via fil, e-post eller ved direkte oppslag i vår database via Web eller Remote Client.
 • Fakturakrav som ikke blir betalt til forfall blir purret opp. Vi anbefaler 14 dager etter forfall. Renter og purregebyr påløper.
 • Purringer som ikke blir betalt innen forfall, blir på ny purret opp med varsel om inkasso. Renteberegning og purregebyr påløper samtidig.

Ved å benytte CMS sitt konsept for fakturering vil De få frigjort tid til annet viktig arbeid, spare betydelige beløp, slippe masse ergelser og bekymringer. Faktureringstjenesten behøver ikke koste våre oppdragsgivere noe. Oftest kan et administrasjonsgebyr legges til på kravet, faktum er derfor at de fleste oppdragsgivere får denne jobben gjort gratis.

En annen ting er at man slipper mange henvendelser angående fakturaer og betalinger, da disse blir henvist til oss. Tilbakemeldinger fra våre kunder sier at antall telefoner som gjelder fakturering er redusert med 80-90%, tid som i dag benyttes til andre gjøremål.

Mange har sett fordelene i å samarbeide med CMS når det gjelder fakturering, medlemsservice og inkasso. Vi kan nevne kort:

 • Helsestudioer
 • Kampsport klubber
 • Blomsterhandlere
 • Klubber / Foreninger
 • Leiegårder

Dette er kun en kort beskrivelse av faktureringstjenesten til CMS. For mer informasjon ta gjerne kontakt på e-post: faktura@cmsnorge.com eller telefon 32 25 06 70 for et uforpliktende møte, eller be om et konkret tilbud.