CMS

MEDLEMSSERVICE

Administrering av medlemsmasser

– Forening, klubb og kontingenter m.m.

Vi har den totale oppfølgingen av medlemsmassen for mange klubber og foreninger. Vi sørger for at medlemsavgifter og annen info kommer inn og ut til klubbene. Billig, kjapt og trygt.

Hvorfor ikke la CMS ta over hele jobben med ajourhold av medlemsmassen din. Det er et tidkrevende og viktig arbeid vi er blitt dyktige på.

Det å sende ut giroer eller ordne autotrekk er vel egentlig den enkleste jobben, men det å følge opp med purringer og renteberegninger er ikke alltid like lett. Når man i tillegg skal ajourføre medlemsmassen med nye medlemmer, endring av adresser, telefonnummer, e-post, kontigenter, fryse medlemsskap pga. sykdom eller annet som kan påvirke den «normale» oppfølgingen, er det greit å kunne sette bort dette til noen som har spesialisert seg på oppgaven.

Undersøkelser viser at våre kunder slipper 80 – 90% av henvendelsene fra medlemmer vedr. medlemsskapet og betalinger etter at CMS har overtatt admenistreringen av medlemsmassen. De fleste av våre kunder legger til et fakturagebyr på sine fakturaer, slik at denne tjenesten blir mer eller mindre «gratis» !

Vi fakturerer direkte inn på oppdragsgivers egne bankkonti. Du slipper unødig forsinkelser som kan skje hvis pengene skal gå via en klientkont. Vi sender først regning når jobben er utført. Du vil derfor alltid i tillegg til å ha full kontroll på medlemsmassen din, også kunne være trygg på pengestrømmen.

Vi tilbyr også en egen integrert kort løsning for lokal produksjon og utskrift av medlemskort med logo og bilde. Registrering av medlemmenes oppmøte og full oversikt over medlemmers betalingsstatus. Når medlemmer kommer på trening varsler systemet umiddelbart etter eget ønske og oppsett i systemet. Skriv ut oppmøtelister etc.

Ved å benytte tilgangen via Web eller Remote klient vil du alltid ha kontroll på dine medlemmer. Du sender melding direkte til saksbehandler hos CMS og du tar enkelt ut forskjellige lister eller rapporter som fakturalister, betalinger eller filer til regnskap.

CMS er i dag en av landets mest flexible og imøtekommende samarbeidspartnere på dette området, ta kontakt og bli overbevist du også.